Kontakt

MARIJA d.o.o. 
Proizvodnja medicinske zaštitne i radne odjeće

Teslićka 70
10040 ZAGREB

Tel.: +385 1 291 66 44
Fax: +385 1 292 15 83
GSM: +385 98 7421 31

E-mail: info@marija.hr